نمایندگی­ های انحصاری

شرکت تضامنی احمد بقائی سنگری و پسران یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات فنی و مهندسی در دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی می‌باشد. فعالیت این شرکت تامین تجهیزات آموزشی و پژوهشی مهندسی در تمام سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های مختلف فنی و مهندسی مانند عمران، برق و الکترونیک، مکانیک، هوافضا، نفت، شیمی، مواد و متالورژی، پزشکی و همچنین تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، پژوهشی و کنترل کیفیت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد. این شرکت افتخار دارد که خود را بعنوان نمایندگی انحصاری کمپانی‌های معتبر جهانی در زمینه‌های مختلف فنی و مهندسی همچون IPC Global استرالیا، گروه Controls Group ایتالیا و Wille آلمان در زمینه مهندسی عمران، Stanhope-Seta انگلستان و GECIL فرانسه در زمینه مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، BISS هند متعلق به گروه ITW آمریکا، TecQuipment انگلستان و ElettronicaVeneta ایتالیا در زمینه مهندسی مکانیک، BISS TGT هند در زمینه مهندسی بافت، MEIJI ژاپن، Innovatest هلند و Presi فرانسه در زمینه مهندسی مواد و متالورژی و ElettronicaVeneta ایتالیا و Feedback انگلستان در زمینه مهندسی برق اشاره نمود.


       

شرکت   GECIL   فرانسه

(تجهیزات ارزیابی نفت خام)

شرکت   Stanhope-Seta   انگلستان

(تجهیزات کنترل کیفیت نفت، گاز و پتروشیمی)

گروه   Controls Group   ایتالیا

(تجهیزات مهندسی عمران)

شرکت   TecQuipment   انگلستان

(تجهیزات مهندسی عمران، مکانیک و هوافضا)

     

شرکت   Passam   سوئیس

(تجهیزات مهندسی محیط زیست)

شرکت   ElettronicaVeneta   ایتالیا

(تجهیزات مهندسی برق، مکانیک، شیمی، پزشکی و علوم پایه)

شرکت   IPC Global   استرالیا

(تجهیزات پیشرفته مهندسی عمران)

شرکت   Wille   آلمان

(تجهیزات پیشرفته مهندسی عمران)

       

شرکت   Fire Testing Technology   انگلستان

(تجهیزات مهندسی آتش)

شرکت   P. A. Hilton   انگلستان

(تجهیزات مهندسی مکانیک)

شرکت   Innovatest   هلند

(ارائه دهنده انواع سختی‌سنج)

شرکت    Vito Baldi  ایتالیا

(تجهیزات کارگاه اتومکانیک)

       

شرکت   BISS TGT (Instron TERM)   هند

(تجهیزات پیشرفته مهندسی بافت)

شرکت   BISS   هند

(تجهیزات پیشرفته مهندسی مکانیک و خودرو)

شرکت   Plint   انگلستان

(تجهیزات مهندسی سطح (تریبولوژی))

شرکت   Wazau   آلمان

(تجهیزات مهندسی سطح (تریبولوژی))

       

شرکت   Delta-T   انگلستان

(تجهیزات مهندسی کشاورزی)

شرکت   MEIJI   ژاپن

(ارائه دهنده انواع میکروسکوپ‌های متالورژی، پزشکی و ...)

شرکت   Geomil   هلند

(تجهیزات مهندسی عمران)

شرکت   Proceq   سوئیس

(تجهیزات آزمون غیر مخرب بتن، سنگ و ...)

       

 

شرکت   Feedback   انگلستان

(تجهیزات مهندسی برق و الکترونیک)

شرکت   Denford   انگلستان

(تجهیزات آموزشی CAD/CAM)

شرکت   Presi   فرانسه

(تجهیزات مهندسی مواد و متالورژی)