حضور نماينده شركت Controlsgroup (كنترلز ايتاليا) در پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک آذر ماه 95

حضور نماينده شركت Controlsgroup (كنترلز ايتاليا) در پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک آذر ماه 95

از حضور شما در بازدید از غرفه شرکت تضامنی احمد بقائی سنگری و پسران در پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک واقع درمرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران متشکریم. برای شما که الطاف با ارزشتان شامل حالمان گردید، از خداوند منان سلامتی، موفقیت و بهروزی را خواستاریم.

مرجع خبر: http://www.controls-group.com/eng/news-events/news/5th-icgesm-international-conference-on-geotechnical-engineering-and-soil-mechanics.php#.WDmB3tV96M8

number of visits: 492