فروش ویژه محصولات موجود آزمایشگاه هایی

فروش ویژه محصولات موجود آزمایشگاه هایی

فروش ویژه محصولات موجود آزمایشگاه هایی شامل انواع حمام ، دستگاه های آب مقطرگیری ، شیکر ، انکوباتور ، محفظه رشد
لازم به ذکر است تمامی دستگاه ها موجود و آماده تحویل می باشد.

مرجع خبر:

number of visits: 5699