دستگاه آزمون خستگی مکانیکی-حرارتی (TMF)

آزمون خستگی مکانیکی-حرارتی (TMF) یک آزمون بسیار پیچیده و وابسته به کنترل کرنش تحت شرایط تغییرات دمایی قابل برنامه‌ریزی می‌باشد. دستگاه‌های TMF بمنظور بررسی بهره‌وری عملیاتی و قابلیت اطمینان اجزای توربین‌ها و سازه‌هایی که در معرض همزمان تغییرات دما و بارهای مکانیکی دینامیکی در شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی بسیار مناسب می‌باشند. دستگاه TMF مدل UT-06-0XXX  متعلق به شرکت BISS از گروه ITW آمریکا می‌باشد، یک راه حل جامع برای انجام چنین آزمونی که نیازمند شبیه‌سازی سرمایش و گرمایش همراه با اعمال بارهای مکانیکی بطور همزمان بر نمونه است را به همراه تصحیح کرنش حرارتی واقعی پیشنهاد می‌دهد.

انجام آزمون توسط این دستگاه مطابق با استانداردهای E2368 و ASTM E606 می‌باشد.

دانلود کاتالوگ