خدمات پس از فروش

شركت تضامنی احمد بقایی سنگری و پسران علاوه بر فروش دارای بخش خدمات پس از فروش بوده و از وجود مهندسین و تكنسین های مجرب استفاده می نماید. مشتریان شرکت از پشتیبانی مداوم متخصصین و مشاوره علمی و فنی جهت استفاده از دستگاههای خریداری شده بهره مند خواهند شد.

در جهت اطمینان از استفاده درست از دستگاه های خریداری شده دوره های آموزشی برای کاربران برگزار خواهد شد.

كلیه تجهیزات این شركت دارای یكسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.


فرم خدمات پس از فروش

نام و نام خانوادگی:*
نام سازمان:*
نام محصول و کمپانی سازنده:*
شماره سریال دستگاه:*
مشخصات دستگاه را در این قسمت بارگذاری نمایید :
تلفن تماس:*
شرح:
Starred items are mandatory to fill
Please enter the characters in the image below into the box:*